Letošnje poletje je bolj skopo s hudo vročino. Po nekaj vročih dneh, se občutno shladi. Glede vremena spadam med tiste, ki bi temperature ustavili tam nekje pri 25 ali 27 stopinjah Celzija. Idealno pa bi se mi zdelo, če bi se ohranili letni časi, dolžina dneva in prijetnost večera pa bi bila celo leto poletna – dolg dan in prijetni večeri s tisto čarobno svetlobo, ko pada mrak.

Uživajmo v tem poletju še malo. Kmalu nas bo spet ujela jesen. Za veliko ljudi poletja ni brez obiska morja, zame pa to sploh ni pomembno. Poletje povezujem bolj z raziskovanjem mest, obiskovanjem festivalov, potenjem med hojo v hrib, od letos pa tudi s čofotanjem v manjšem bazenu za hišo.

Kakor koli. Preden nam uide, je prav, da si v okviru Kandeline ruske besede tedna pogledamo besedo za poletje – лето1.

poletje - лето po Kandelino

 

лЕто, -а, sr. spol > poletje

/l’Eto/ Самое тёплое время года, следующее за весной и предшествующее осени. > Najtoplješi del leta, ki sledi pomladi in je pred jesenjo2.

Poslušajte izgovorjavo Kandeline ruske besede tedna лето.

Primer:

  • Лето – мое самое любимое время года. Наконец-то заканчиваются холода и начинаются каникулы3. > Poletje – meni najljubši del leta. Končno je konec mraza in začnejo se počitnice.

 Izpeljanke iz besede лето:

  • лЕтний, -яя, -ее /l’Etnij, l’Etnjaja, l’Etnjeje/ > poleten (pridevnik)
    • лЕтнее плАтье /l’Etnjeje plAt’je/ >poletna obleka
  • лЕтом /l’Et∂m/ > poleti
  1. Ruska beseda za leto je год /god/. []
  2. Najtoplejši del leta med pomladjo in jesenjo. []
  3. Več o cirilici si preberite v prispevku Ruska abeceda, azbuka, ruska cirilica []