CHIU, MELISSA. Chinese Contemporary Art – 7 Things You Should Know. Kitajska: AW Asia, 2008

2. CHINESE CONTEMPORARY ART IS MORE DIVERSE THAN YOU MIGHT THINK (str. 35 – 44)

Najprepoznavnjša umetniška stila iz kitajske sodobne umetnosti na Zahodu ostajata politični pop in cinični realizem. Vodilna predstavnika politi