CHIU, MELISSA. Chinese Contemporary Art – 7 Things You Should Know. Kitajska: AW Asia, 2008

6. CONTEMPORARY ART MUSEUMS IN CHINA ARE ON THE RISE. (str. 75 – 82)

Trenutno je na Kitajskem bolj malo muzejev posvečenih sodobni umetnosti. Večinoma gre za privatne prostore, saj je na Kitajskem zelo malo javno dostopnih zbirk sodobnih