Preden sem šla v Rusijo se pojavil problem. Imam p r e v e č CD-jev, ki sem jih želela odnesti s sabo. Po razmisleku sem se odločila, da