Če hočem z izborom ruske besede tedna vsaj malo slediti dogajanju v svetu, ;) je treba ta teden začeti že v nedeljo namesto v ponedeljek in ponoviti ruski izraz za … volitve.

Kljub temu, da imam zadnja leta vse bolj odklonilen odnos do naših politikov, še čutim dolžnost, da se udeležim vsaj volitev in skušam izbrati najmanjše zlo po svojem občutku. Soočenja gledam le redko, saj se mi zdi, da vsi bolj ali manj ponavljajo ustaljene floskule. Naj bodo tokratne predčasne parlamentarne volitve dobre vsaj kot razlog za ponavljanje ruske besede выборы.

volitve - выборы

 

Poslušajte izgovorjavo Kandeline ruske besede tedna выборы.

Primer:

  • 13 июля 2014 в Словении прошли досрочные парламентские выборы. > 13. julija 2014 so bile v Sloveniji predčasne parlamentarne volitve.

Samostalnik вЫборы se sklanja kot množina od samostalnika вЫбор, -а, m. sp. /vYbar/ > izbira; на вЫбор /na vYbar/ > na izbiro. Sklanjanje volitev: вЫборы, вЫборов, вЫборам, вЫборы, о вЫборах, с вЫборами.

“Volitvene” besedne zveze:

  • парлАментские вЫборы /parlAmentskie vYbary ((Več o izgovorjavi trdega i-ja, ki jo zapisujemo z y, si preberite v prispevku Ruska abeceda, azbuka, ruska cirilica.)) / ali вЫборы в парлАмент /vYbary v parlAment/ > parlamentarne volitve
  • президЕнтские вЫборы /prezid’Entskie vYbary/ ali вЫборы президЕнта /vYbary prezid’Enta/ > predsedniške volitve
  • вЫборы мЭра /vYbary mEra/ > županske volitve
  • досрОчные вЫборы /dasrOčnyje vYbary/ > predčasne volitve
  • выбирАть /vybirAt’/ ali  избирАть /izbirAt’/ > voliti
  • избирАтель /izbirAtel’/, избирАтельница /izbirAtel’nica/ > volivec, volivka