Ko sem razmišljala, katero besedo bi izbrala za novo rusko besedo tedna, sem se spomnila, da je poleti čas, ko imajo skoraj v vsaki slovenski vasi gasilsko veselico. Gasilci si z veselicami zbirajo denar za potrebe svojih društev, za kakšen nov kos tehnične opreme, novo obleko ali pa denar skrbno hranijo za nakup novih vozil. Občine, ki bi morale priskrbeti sredstva za delovanje gasilcev, po navadi nimajo dovolj denarja, zato se morajo gasilci malo tudi znajti. Vse to z enim samim namenom, da bi čim hitreje in čim bolje lahko pomagali tistim, ki jih potrebujejo. Zato sem se odločila, da bo ta teden zaznamovala beseda пожарник oz. пожарный – gasilec.

Tudi sama sem na nek način zelo vpeta v gasilske zadeve. Ne, nisem gasilka, sem pa žena predanega gasilca, ki trenutno vodi prostovoljno gasilsko društvo Mozirje. Ko so bili fantje in dekleta več dni na terenu med žledolomom ali poplavami, ko smo imeli 1 meter vode tudi v naši hiši, sva se pogovarjala, da je včasih zanimivo, kako gasilci v trenutku, ko zapiska pozivnik, spustijo iz rok prav vse in odbrzijo v gasilni dom. V trenutku se njihove misli osredotočijo na en sam cilj – čim hitreje in čim bolje pomagati ljudem v stiski. Domači pa po navadi izgubimo status domačih. Smo samo še ljudje, ki pomoč potrebujemo ali ne. Seveda tega ne smete brati preveč dobesedno. Vsak gasilec bo domačim pomagal prav tako kot ostalim.

Kakor koli. Čeprav včasih naš Piroman preživi veliko časa z gasilci (pa ne za šankom!) in se zdi, da je to njegova druga služba, sem na njegovo delo zelo ponosna. Ne zato, da bi se potem lahko pred drugimi hvalila, kako je moj mož nekomu pomagal, ampak zato, ker preprosto cenim to veliko gasilsko srce, ki je v zadnjih letih naredilo že toliko dobrega za ljudi. Kar pomislite, kako bi bilo samo v zadnji vseslovenski katastrofi – žledolomu -, če ne bi imeli naših gasilcev. In gasilk, seveda.

Zdaj pa dovolj osebne izpovedi. Kdo ve oz. si je zapomnil kako se po rusko reče gasilec? ((Več o cirilici in njeni izgovorjavi si preberite v prispevku Ruska abeceda, azbuka, ruska cirilica.))

mozirski gasilci sanirajo škodo žledoloma, februar 2014

Sliko sem si sposodila pri mozirskih gasilcih. Hvala. ;)

 

Poslušajte izgovorjavo Kandeline ruske besede tedna – пожAрник oz. пожAрный.

Primer:

 • На западе США начался сезон лесных пожаров, и в настоящее время пожAрные пытаются ликвидировать около десятка очагов возгорания. > Na zahodu ZDA se je začela sezona gozdnih požarov in trenutno gasilci skušajo pogasiti okoli deset žarišč požarov.
 • ПожAрные потушили огонь всего за полчаса. > Gasilci so pogasili ogenj v pol ure.
 • ПожAрники вышибли дверь, чтобы попасть в дом. > Gasilci so razbili vrata, da bi prišli v hišo.

Izpeljanke iz besede пожарник oz. пожAрный:

 • пожАрник-добровОлец /pažArnik d∂bravOljec/ > prostovoljni gasilec
 • пожАр /pažAr/ > požar
 • пожАрный, -ая, -ое (pridevnik) /pažArn∂j/ > požarni; gasilski
  • пожАрная машИна /pažArn∂ja mašIna/ > gasilski avto
  • пожАрная тревОга /pažArn∂ja trivOga/ > gasilska sirena
  • пожАрная комАнда /pažArn∂ja kamAnda/ > gasilska brigada
  • пожАрная охрАна /pažArn∂ja ahrAna/ > požarna varnost
  • пожАрная лестнИца /pažArn∂ja listnIca/ > požarne stopnice, zasilni izhod

Če bi imela več časa, bi malo bolj raziskala, kakšen sistem imajo gasilci v Rusiji. Zanimivo bi bilo vedeti, če imajo tudi oni tako dobro organizirano mrežo prostovoljnih gasilskih društev, s čimer se lahko pohvalimo v Sloveniji. Mogoče se o teh stvareh pozanimam ob kakšni drugi priložnosti …

P. S.: Medtem ko sem doma pisala tale prispevek, so se mozirski gasilci skupaj s kolegi iz približno desetih sosednjih društev borili z ognjem, ki ga je v bližnjem mizarstvu zanetila strela. Klik.