CHIU, MELISSA. Chinese Contemporary Art – 7 Things You Should Know. Kitajska: AW Asia, 2008

7. THE WORLD IS COLLECTING CHINESE CONTEMPORARY ART. (str. 83 – 90)

Še nedolgo tega je bila najobsežnejša zbirka sodobnih umetniških del kitajskih sodobnih ustvarjalcev v rokah tujcev. Tisti, ki so začeli z zbiranjem omenjenih del, so zelo dobro predvideli, kakšno vrednost bodo nekoč imela dela sodobnih kitajskih umetnikov.

Eden izmed takšnih zbirateljev je v Švici rojeni Uli Sigg, ki je bil leta 1980 udeležen v prvem uradnem poslu, ki ga je Kitajska izvedla z nekim tujim podjetjem, poleg tega je bil med letoma 1995 in 1998 švicarski veleposlanik na Kitajskem. Danes v njegovi zbirki najdemo več kot tisoč del.

S posli na Kitajskem se je ukvarjal tudi belgijski zbiratelj baron Guy Ullens, sin belgijskega diplomata na Kitajsk