Spomladanski začetni tečaj ruščine – Mozirje 2016

od FEBRUARja do APRILa 2016

Srečevali se bomo 2-krat tedensko, med 16:30 in 19:00 v Osnovni šoli Mozirje.

Podrobnosti o začetnem tečaju ruščine:

  • 60-urni tečaj ruskega jezika.
  • Družili se bomo 10 tednov, ob ponedeljkih in četrtkih med 16:30 in 19:00
  • oziroma 2-krat tedensko po 3 šolske ure v mozirski osnovni šoli.
  • Začetek: 1. februar 2016.
  • Cena*: 340 € ali 140 + 100 + 100 €**
  • Ugodnost: Če se na tečaj prijavita 2 člana iz 1 gospodinjstva