Najverjetneje je ena prvih stvari, s katerimi se srečamo, ko se želimo učiti ruščino ali pa se samo podamo na potovanje v največjo državo na svetu, cirilica. Cirilični zapis v resnici ni toliko drugačen od latinice in ga lahko osvojimo zelo hitro. Spomnim se, kako smo se z azbuko spoznali že prvo uro lektorata na fakulteti. Domača naloga pa je bila enaka tisti iz prvega razreda osnovne šole, ko smo morali več različnih besed večkrat zapisati na kos papirja, ki smo ga potem oddali v pregled profesorici. En teden in ruska cirilica je bila osvojena.

Pa malo ponovimo … Ruska abeceda (rus. русский алфавит) ima 33 znakov, cirilični zapis pa se nekoliko razlikuje od srbske cirilice. Razlika z našo abecedo je tudi zaporedje črk. V nadaljevanju bomo spoznali celotno abecedo. Veliki in mali tiskani črki bo sledilo njeno ime zapisano v cirilici in transkripcija v slovenščino, ki bo istočasno pomenila tudi približno ((“Približno” sem napisala zato, ker je z znaki težko zapisati natančen način izgovorjave.)) izgovorjavo črke. Izgovorjavo bom zapisovala znotraj dveh poševnic //, kljub temu da se izgovorjava uradno zapisuje znotraj oglatih oklepajev