Najverjetneje je ena prvih stvari, s katerimi se srečamo, ko se želimo učiti ruščino ali pa se samo podamo na potovanje v največjo državo na svetu, cirilica. Cirilični zapis v resnici ni toliko drugačen od latinice in ga lahko osvojimo zelo hitro. Spomnim se, kako smo se z azbuko spoznali že prvo uro lektorata na fakulteti. Domača naloga pa je bila enaka tisti iz prvega razreda osnovne šole, ko smo morali več različnih besed večkrat zapisati na kos papirja, ki smo ga potem oddali v pregled profesorici. En teden in ruska cirilica je bila osvojena.

Pa malo ponovimo … Ruska abeceda (rus. русский алфавит) ima 33 znakov, cirilični zapis pa se nekoliko razlikuje od srbske cirilice. Razlika z našo abecedo je tudi zaporedje črk. V nadaljevanju bomo spoznali celotno abecedo. Veliki in mali tiskani črki bo sledilo njeno ime zapisano v cirilici in transkripcija v slovenščino, ki bo istočasno pomenila tudi približno ((“Približno” sem napisala zato, ker je z znaki težko zapisati natančen način izgovorjave.)) izgovorjavo črke. Izgovorjavo bom zapisovala znotraj dveh poševnic //, kljub temu da se izgovorjava uradno zapisuje znotraj oglatih oklepajev

[].

Ruska abeceda od а do я oz. od /a/ do /ja/

ruska abeceda, ruska cirilica, azbuka

 1. А а > а > /a/
 2. Б б > бэ > /b/
 3. В в > вэ > /v/
 4. Г г > гэ > /g/
 5. Д д > дэ > /d/
 6. Е е > йе > /’e, je*/    */’e/ se izgovarja, ko stoji za soglasniki – soglasnik spredaj se zmehča, v ostalih primerih: na začetku besede, za vokali in za ъ, ь pa kot /je/
 7. Ё ё > йо > /’o, jo*/    */’o/ se izgovarja za ж, ч, ш, щ, v ostalih primerih pa kot /jo/, s tem, da je ё vedno naglašen
 8. Ж ж > жэ > /ž/
 9. З з > зэ > /z/
 10. И и > и > /i/
 11. Й й > и – краткое* > /j/    *kratek i
 12. К к > ка > /k/
 13. Л л > эль > /l/
 14. М м > эм > /m/
 15. Н н > эн > /n/
 16. О о > о > /o/
 17. П п > пэ > /p/
 18. Р р > эр > /r/
 19. С с > эс > /s/
 20. Т т > тэ > /t/
 21. У у > у > /u/
 22. Ф ф > эф > /f/
 23. Х х > ха > /h/
 24. Ц ц > цэ > /c/
 25. Ч ч > чэ > /č/
 26. Ш ш > ша > /š/
 27. Щ щ > ща > /šč*/    *mehčani š bom raje zapisovala kot /š’/, ker zveni veliko bolj /mehki š/, kot pa /šč/; ‘ pomeni mehki znak ь oz. označuje, da se soglasnik pred ‘ izgovarja mehko
 28. ъ > твёрдый знак ёр* > /nima transkripcije/    *trdi znak ali jor
 29. ы > еры > /y*/    *jeri oz. trdi i se izgovarja podobno kot polglasnik + j /əj/
 30. ь > мягкий знак ерь* > /’/    *mehki znak ali jer se ne izgovarja samostojno, ampak le mehča soglasnik pred seboj
 31. Э э > э-оборотное > /e*/    *”obratni e” se sliši podobno kot široki e v besedi pes, če jo izgovarjajo Štajerci ((Malo za šalo, veliko zares.))
 32. Ю ю > йу > /ju/
 33. Я я > йа > /ja/